Privacy

Koopje Doen respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en behandelt de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

De gegevens die bij het aanmelden worden invult, zijn in beheer bij Koopje Doen. Deze persoonlijke gegevens zullen niet door Koopje Doen aan derden bekend worden gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd.

Wanneer je je gegevens kenbaar maakt bij een van de samenwerkingspartners (bijv. bij het aanvragen van informatie voor een activiteit) is de betreffende organisatie verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens.

Koopje Doen probeert voorzover mogelijk er op toe te zien dat ook hier zorgvuldigheid wordt betracht.

Koopje Doen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Koopje Doen.